II. Usługi USGBadanie USG to nieinwazyjne badanie, dzięki któremu możemy ocenić w badaniu dynamicznym mięśnie, ścięgna i aparat więzadłowo-torebkowy. Stanowi ono uzupełnienie badania ortopedycznego; kontrolne badanie daje możliwość monitorowania chorób i urazów narządu ruchu.

Wprowadzanie igły pod kontrolą aparatu USG ułatwia ewakuację zbiorników płynowych i krwiaków poprzez precyzyjne prowadzenie igły.

Ultrasonografia 80 zł
Punkcja pod kontrolą USG 100 zł